Bir okurumuz soruyor: “3 yıla yakın bir zamandır bir belediyede her yıl değişen taşeron işçisi olarak çalışan ve temizlik, park bakım gibi işleri yapan işçileriz. Son yılın ihalesi bu yılın ekim ayı sonunda sona eriyor. Halen bizi çalıştıran taşeron şirketin yeni ihale döneminde ihaleyi kazanamaması, ihaleyi kazanan yeni şirketin de bizi çalıştırmaması durumunda yasal haklarımız nelerdir, bu konuda bizi aydınlatır mısınız?”

4857 sayılı İş Yasası’nın 2 nci maddesindeki hükme göre “Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir. Bu ilişkide asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur.”

Ayrıca anılan yasanın 112 nci maddesinde “(…) alt işverenler tarafından çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatları; a) Alt işverenlerinin değişip değişmediğine bakılmaksızın aralıksız olarak aynı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde çalışmış olanların bu şekilde çalışmış oldukları sürelere ilişkin kıdem tazminatına esas hizmet süreleri, aynı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde geçen toplam çalışma süreleri esas alınarak tespit olunur. Bunlardan son alt işverenleri ile yapılmış olan iş sözleşmeleri 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesine göre kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermiş olanların kıdem tazminatları ilgili kamu kurum veya kuruluşları tarafından, b) Aynı alt işveren tarafından ve aynı iş sözleşmesi çerçevesinde farklı kamu kurum veya kuruluşlarında çalıştırılmış olan işçilerden iş sözleşmeleri 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesine göre kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermiş olanlara, 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında farklı kamu kurum ve kuruluşuna ait işyerlerinde geçen hizmet sürelerinin toplamı esas alınarak çalıştırıldığı son kamu kurum veya kuruluşu tarafından, işçinin banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenir.” hükmüne yer verilmiştir.

Kasım ayından itibaren başlayacak yeni ihaleyi eski alt işveren taşeronun kazanamaması, ihaleyi kazanan yeni alt işverenin de okurumuz ve arkadaşlarının bir kısmını çalıştırmaya devam etmemesi halinde ihale süresinin 31.10.2017 tarihinde sona ermesiyle birlikte son alt işveren/taşeron şirket tarafından iş sözleşmelerinin feshedilerek işten çıkarılmaları söz konusudur. Bu durumda kural olarak ihaleyi kazanamayan ve okurumuzu çalıştıran son alt işverenin, İş Yasası’nın 6 ncı maddesine göre önceki taşeron şirketlerden işyerini devralan son alt işveren olması nedeniyle okurumuz ve arkadaşlarının ilk işe giriş tarihlerinden itibaren bu güne kadar olan hizmetlerinden sorumlu olması gerekeceği için yeni dönemde çalıştırılmayan okurumuz ve arkadaşlarının asıl işveren belediye ile son alt işveren hakkında kıdem ve ihbar tazminatı ile varsa kullanmadıkları izinlerine ilişkin izin ücreti, eğer yapmışlar ve çalışmışlarsa fazla çalışma, hafta ve genel tatil ücreti talebiyle iş mahkemesinde dava açmaları gerekmektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here