Atatürk devriminin ölümsüzlüğü kültürel, siyasal, ekonomik bütünlük içinde Türk toplumunun insanca ve çağı aşan bir yaşam kurmayı amaçlamasından kaynaklanır. Taşıdığı evrensel özün de nedeni budur. Bu bütünlük kavranamadığı için Türk devrimi de Atatürk de gereği ölçüde anlaşılabilmiş değildir. Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ni, Atatürk devrimlerinin insanlığa örnek bir ürünü olduğu gerçeği çok geçmeden unutulduğu için, yeni kuşaklar bu gerçeği, yani varlık kaynaklarını hemen hiç öğrenememiş, bilememiştir.
Evrensel bir gerçektir ki, Atatürk yalnızca Türkiye Cumhuriyeti’nin değil, insanlığın geleceğinde de yaşamaktadır.
Türk toplumu Atatürk’ün 1923 Cumhuriyet aydınlanması ve devrimleri ile başlayan büyük yürüyüşü içinde tüm engellere karşın, çağı aşmaya yönelik büyük bir kültürel birikim ve güçlü toplumsal yapı oluşturmayı başarmıştır.
Bu yapı artık insanca bir yaşamın demokratik ilkelerinden vazgeçmeyeceğini, insanlık için ayakta kaldıkça, hiçbir gücün Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik gelişmesini engellemeyeceğini tartışmaya yer bırakmayacak ölçüde kanıtlamıştır.
Çünkü, “Tam Bağımsızlık” ilkesinden doğan Türkiye Cumhuriyeti; “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesiyle beslenmekte, çağdaş ve insanca yaşamın tüm insanlığa mal olmasını beklemektedir.
Kurtuluş Savaşı’nın ağır koşulları altında bile, ulusun egemenlik ilkesine, parlamenter demokrasiye bağlılığını ve özgürlük içinde kendi kendine yetebilme yeteneğini bütün dünyaya göstermiş olan Türk Ulusu, Atatürk’ün hedeflediği çağdaşlığı ve kalkınma savaşını da demokratik rejim içinde zafere ulaşarak kazanacaktır.
Cumhuriyet; bağımsızlık ve özgürlük bayrağını elimizde sağlam ve yüksek tutmak ve onu her zaman, her şeye karşı korumak ve bunu yapabilmek için; kafamızı bilimle, yüreğimizi umutla ve yurt sevgisiyle, benliğimizi hürriyet ve istiklal heyecanı ile doldurmak, iyiye, güzele, doğruya bağlanmak, çağı yıllar önce yakalayan Mustafa Kemal’in çağdaşlığına varabilmek!…
İşte Atatürk’ümüze karşı borçlu olduğumuz minnet ve şükran hislerini böyle ödeyebiliriz; acılarımızı böyle unutabiliriz. Atatürk her zaman Türk Milletine güvendi, ona inandı. Türk Milleti de bugüne kadar ‘O’ nu yalancı çıkarmadı. 94 yılda her savaştan alnı açık çıktı. Yarın da böyle olacaktır. Savaş bitmedi, bunu Atatürk söylüyor.
“Yaptıklarımızı asla kafi göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz. Yurdumuzu dünyanın en mamur ve medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız.”
‘O’ bize müstakil bir vatan bıraktı…
Genç ve zinde bir Cumhuriyet bıraktı…
Hamleli ve atılgan bir devrim bıraktı…
Milletine bu kadar büyük bir miras bırakan, hayata gözlerini rahatça kapayan pek az adam yetişmiş veya yetişmemiştir.
İşte, bu nedenledir ki, Çağdaş Atatürk’ün Türkiye’si olmak, ilk ve tek hedefimizdir ve bu hedef gerçekleşecektir. Savaş kazanılacaktır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here