Bir okurumuz soruyor: “22 yıldan bu yana aynı işyerinde çalışıyorum. Şartlar elvermediği ve işverence de zamanında kullandırılmaması nedeniyle hiç yıllık izin kullanmadım. Şimdi emeklilik nedeniyle işten ayrılacağım. Kullanmadığım izinlerimin 5 yıl öncesine ait olanlarının zamanaşımına uğradığı söyleniyor. Bu doğru mu?”

İşçi alacaklarındaki zamanaşımı genel olarak Borçlar Yasası’nda düzenlenmiştir. 6098 sayılı Türk Borçlar Yasası’nın 146 ncı maddesine göre özel yasasında aksine bir hüküm yoksa her alacak on yıllık zamanaşımına tabidir. Yine aynı yasanın 147 nci maddesinde de ücret alacaklarında zamanaşımının beş yıl olduğu belirtilmiştir.

Ayrıca 4857 sayılı İş Yasası’nın 32 nci maddesinde ücret alacaklarında zamanaşımı süresinin beş yıl olduğu, 59 ncu maddesinde izin ücretine ilişkin zamanaşımının iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren başlayacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu yasal düzenlemelere göre kıdem ve ihbar tazminatına ilişkin alacaklar iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren 10, iş sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte ücret alacağına dönüşen izin ücreti, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren 5, ücret ve ücret alacağı kapsamındaki fazla çalışma, hafta ve genel tatil ücreti, asgari geçim indirimi, ikramiye, ek ödeme, prim, yemek ve yol parası gibi alacaklar, iş sözleşmesinin sona erdiği ya da dava tarihinden geriye doğru 5 yıllık zamanaşımına tabidir.

Buna göre okurumuzun bu güne kadar kullanmadığı, ilk 7 yılın iznini 1475 sayılı (eski) İş Yasası döneminde ilk 5 yılını 12 ve 2 yılını da 18’er gün üzerinden hak kazandığı 96, 4857 sayılı İş Yasası döneminde 20’şer günden hak kazandığı 8 ve 15 yıldan sonra 26’şar günden hak kazandığı 7 yıllık olmak üzere toplam 438 günlük ücretli izninde herhangi bir zamanaşımı söz konusu olmayacak ve emekliye ayrılarak iş sözleşmesini 1475 sayılı İş Yasası’nın yürürlükte bırakılan 14/1-5 maddesine göre fesheden okurumuza, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihteki son günlük çıplak ücreti üzerinden 438 günlük izninin ücretinin derhal ödenmesi gerekecektir. İşten ayrılma tarihindeki makul bir süre içinde izin ücretlerinin ödenmemesi halinde okurumuzun hem İş Mahkemesinde dava açması, hem de ödenmeyen izin ücretine ilişkin yasal faiz üzerinden gecikme faizinin başlaması için eski işverenine noter kanalıyla ihtarname göndererek izin ücretlerinin faiziyle birlikte ödenmesini talep etmesi uygun olacaktır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here