Sağlıkçılara yönelik uygulanan şiddetin İzmir’deki protestosunda silah ve idam talep eden Türk Sağlık Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Doğruyol’a meslektaşlarından çığ gibi tepki yağdı

Mehmet Emin AL / TÜRKİYE genelinde olduğu gibi önceki gün İzmir’de de sağlıkçılar Samsun’da öldürülen Dr. Kamil Furtun için bir günlük iş bırakarak yaşananları protesto etti. İzmir Tabip Odası, Türk Tabipler Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Genel Sağlık İş, Türk Sağlık Sen İzmir 1 No’lu Şube, DİSK gibi çok sayıda sendika temsilcisi ve sağlık çalışanları, Basmane Meydanı’nda bir araya geldi. Yaşanan ölüm olayının sağlıkta son bulmasına yönelik gerçekleştirilen eylemde İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Suat Kaptaner yaptığı basın açıklamasında sağlıkta yaşanan şiddeti ve cinayetleri AKP’nin sağlıkta yaptığı dönüşümlere bağlayarak, Sağlık Bakanı’nı istifaya çağırdı. Daha sonra söz alan Türk Sağlık Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Ahmet Doğruyol ise, “Biz çözüm istiyoruz. Hastanelerde yaşam odaları istiyoruz. İçişleri Bakanlığı’ndan müdahele eden emniyet görevlisi istiyoruz. Gerekli olan durumlarda silah istiyoruz. Suçsuz, günahsız yere cinayete kurban giden Dr. Ersin Arslan’ı, Dr. Kamil Furtun’u katleden canilere idam istiyoruz” dedi.
Doğruyol’un idam ve silah talebi, diğer sağlıkçılar tarafından tepkiyle karşılandı. “Sağlıkçı idam ister mi, ölümlere karşı ölüm talep edilir mi?” diye eleştiren hekimler, söz konusu taleplerin olmayacağını belirteterek tepki gösterdi.

RODOPLU, “ÇOK TALİHSİZ”
Eyleme katılan Herkes İçin Acil Sağlık Derneği eski Başkanı Dr. Ülkümen Rodoplu, Doğruyol’un sözlerini şöyle eleştirdi: “Meydanda açıklama yaptığında yanındaydım ve dinledim. Çok talihsiz bir açıklamaydı. Zaten birçoğumuz da birbirimize kısık sesle ‘Bu neydi?’ diye sorduk. Bu açıklamaya katılmam beklenemez. Acil servislerde silahla çözüm olamaz, tam tersine şiddeti ve ölümleri sadece artırır. Hekimler olarak biz, ölümü değil yaşamı savunuyoruz her zaman. Demek ki sendika sorunları anlamamış, sistemin bu cinayetleri ürettiğini görmemiş. Bundan hekimin, hemşirenin, sağlık çalışanının değersizleştirilmesini anlıyoruz. Silah ve idam anlaşılır bir talep olmadığı gibi; biri cinayet işlediyse bunun cezasını yaşayarak çekmeli.Cezasını hukuk verir ve bu cezayı yaşayarak çekmelidir.”

SARI DA TEPKİ GÖSTERDİ
DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, ise şunları söyledi: “Silah ve idam şeklinde bir talep olur mu? Biz yaşamı savunmak için, kimsenin ölmemesi için o eyleme katıldık. Hükümetin sağlıkta devrim yaptık iddialarına karşı artan şiddet ve cinayetlerin önüne geçebilmek adına eyleme katıldık. Silah ve idam talebini talihsiz bir açıklama olarak değerlendirdik. Akıl almaz bir taleptir. Bir de yaşam odası talep etmişler. Hastanede yaşam odası mı olur mu? Doktor saldırıya uğrayınca kaçıp buraya mı kapanacak? Sağlıkçının can alma isteğini, kafatasçı bir talep olarak düşünüyoruz. Hükümetler her zaman kendilerine yakın sendikalar oluşturmuştur. Bu talepleri de aynı yönde algılıyoruz.”

SİLAH VE İDAM TALEP EDİLEMEZ

Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey Üyesi Dr. Fatih Sürenkök ise “Biz, gerek TTB olarak gerekse bireysel olarak idama karşı olduğumuzu söyledik. Yaşamı savunanlar olarak biz idam istemeyiz. Yaşamı hedef alan bir örgüt olarak bu yöndeki talepleri son derece yanlış buluyoruz. Biz hekimiz, silah taşıyarak muayaneye gelen öfkeli saldırgan hastamıza karşı mı kullanacağız. Hekim silah mı kullanacak? Olamaz böyle bir durum. Biz hastalarımıza bakarız. Önlem almak kolluk kuvvetlerinin, devletin işidir. Doktor silah kullanmaz, doktor savunma sanatıyla önlem alamaz. Mantık yanlıştır. Doğru olan halkın bilinçlendirilmesidir.”

YÖNTEM İDAM OLMAMALI

SES İzmir Şube Başkanı Rukiye Çakır ise taleplerin kabul edilemez olduğuna dikkat çekerek sunları söyledi: “Dikkat edildiyse ben, bu taleplerden sonra konuşmamda üstüne basa basa sağlıkçıların yaşamdan yana olduğunu belirttim. İdam, silah gibi talepler kabul edilemez. Önlem almak için sağlık politikaları ve sağlığı ticareleştirme mantığından vazgeçilmelidir. Silah, idam gibi yönetmeler çözüm olamaz. Problemlerimiz hükümetin sağlık politikaları gibi yapısal sorunlarıdır. Bu sorunları ortadan kaldırmadan silahın, idamın çözüm olacağını düşünemiyoruz.”
Prof. Dr. Cem Terzi’nin konuya ilişkin görüşleri ise şöyle: “Bu talihsiz açıklamayı duymak çok üzücü. Doktor silahla, idam talep etmekle çözüm bulamaz. Hasta ile doktor partnerdir. Asla karşı karşıya gelecek şekilde olamaz. Doktor olarak biz hümanist, insani bakmak zorundayız. Bu talepler hiçbir sağlıkçının aklına gelemez. Belki de olayın etkisinde kalınarak yapılmış bir açıklamadır.”

CEZA CAYDIRICI OLMALI

Türk Sağlık Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Ahmet Doğruyol: “Bu tür durumlarda ceza caydırıcı olmalıdır. Şiddet uygulayan, darp eden ön kapıdan alınıyor, arka kapıdan çıkıp gidiyor. Cezaların caydırıcı olması gerekiyor. Aksi takdirde ceza olmaz. İdam, bugünün koşullarında ağır bir talep olabilir ancak caydırıcı olması bakımından önemlidir. Bir de yaşam odası istemiştim, abartılı olabilir ancak hastanelerde saldırıya uğrayan personelin odaya ihtiyacı olabilir. Silah konusu da, örneğin aile hekimleri arkadaşlarımız Bergama’nın ya da Kınık’ın bir köyüne gecenin 2’sinde, 3’ünde, eşlerinin yanına gitmek zorunda kalıyorlar. Kullanması açısından değil belki ancak, bulundurması caydırıcıdır.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here