Bütün dünyada olduğu gibi, ülkemizde de insanların karşılaştığı en büyük çevre sorunu çöplerdir. Çöp adını verdiğimiz atıklar aslında zengin içerikli karışımlardır ve bunların büyük bir kısmı tekrar kullanılabilir maddelerdir. Evsel katı atıkların %68′ini organik atıklar, kalan kısmını ise kağıt, karton, plastik, cam, metal gibi geri dönüştürülebilen atıklar ile hafriyat, inşaat atıkları, kül gibi çeşitli maddeler oluşturmaktadır. Ülkemizde de yaklaşık günde 65 bin ton çöp üretilmektedir. Artan nüfus hızıyla bu miktarlar da her geçen gün çoğalmaktadır. İzmir’de ise 4 bin 500ton/gün evsel katı atık üretilmekte. Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı fizibilite hesabına göre, 2 bin 500 ton/gün evsel katı atıktan;
275 ton/gün Geri Dönüştürülebilir Malzeme,
680 ton/gün Atıktan Türetilmiş Yakıt
135 ton/gün Kompost
105 ton/gün Su Buharı
860 ton/gün Düzenli Depolama
70 ton/gün Atıktan Biyogaz
375 ton/gün Organik Bozunmaya Uğrayan Atık Miktarı oluşmakta!
Burada da görüleceği üzere, çöp olarak gördüğümüz ve çoğu zaman düşünmeden çöp kutularına attığımız malzeme, aslında gübre olarak, enerji olarak (yakıt veya gaz eldesi ile) ve geri dönüşümle yeni bir mamule dönüşen bir milli servet! Yine İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kurmak için üzerinde çalıştığı katı atık bertaraf projesi kapsamında, 4 MW elektrik ve 6 MW ısı enerjisi üretilecek olup bu enerji ile yaklaşık 30 bin konutun elektrik ihtiyacı ile 10 bin konutun ısı ihtiyacı karşılanabilmektedir. Sadece İstanbul’da yılda 450 bin ton kağıt tüketiliyor. Bu tüketim sonucu kişi başına düşen günlük ortalama kesilen ağaç tüketimi ise 1,5 kg.
Hal böyleyken ne yapmalıyızı düşündüğümüzde tabii ki öncelikle atıklarımızı ayrıştırmalıyız! Hangi atıkları ayırmalıyız diye soruya devam edersek; başta kağıt ve kartonlar (süt, meyve suyu kutuları, kullanılmış defter veya kitaplar, gazete ve dergiler, karton içecek kutuları, ofislerden kaynaklı müsvedde kağıtlar vb), plastikler (Su bardakları, pet şişeler, yoğurt kapları, plastik meşrubat ambalajları vb), metaller (Metal içecek kutuları, konserve ve salça kutuları, metal mutfak gereçleri vb). Ayrıştırma konusunda önce birey olarak bizlere sonra da Belediyelere önemli görevler düşüyor. Ambalaj atıklarının geri kazanımı yönetmeliğine göre bütün Belediyeler ama kendi imkanları ile ama anlaştıkları kuruluşlar vasıtasıyla bu atıkları geri kazanıma göndermek yükümlülüğünde! Bu atıkları diğer tehlikeli ve kontamine olmuş atıklarla karıştırmadan ayrı toplamak zorundalar.
Yine her yıl milyonlarca ton kullanılmış bitkisel yağ, yani evlerimizde kullandığımız kızartma yağları benzeri yağlar suya ve toprağa karışarak çevreyi kirletiyor. Yalnızca Türkiye’de bu miktarın 350 bin ton olduğu tahmin ediliyor. 1 litre bitkisel atık yağ 1 milyon litre suyu kirletiyor. Bu konuda da bir çok Belediye çeşitli uygulamalar yapıyor, örneğin muhtarlıklarda topluyor. Mesela Bergama Belediyesi de Halk Ekmek Büfelerine, 1 Litre atık getirene 1 Ekmek hediye ediyor. Güzel bir teşvik mekanizması! Bitkisel atık yağları lavaboya dökmeyerek hem su ve toprak gibi kaynaklarımızı korur, hem de temiz enerji üretebiliriz.
Günlük hayatımızdaki en tehlikeli atıklarımızdan biri de hepimizin çok sık kullandığı piller! Kullanım ömrü dolmuş veya hasarlı pilleri kesinlikle evlerimizdeki diğer çöplerle karıştırmamalıyız. Bunlar ayrı bir yerde toplanarak kentin çeşitli noktalarındaki atık pil kutularına atılmalıdır. Aksi takdirde bu pillerin içindeli nikel,kadmiyum gibi ağır metaller toprağımızı ve su kaynaklarımızı kirleterek kanserojen etki yapabilir. Halbuki bu pillerin içindeki değerli metalleri geri kazanmak üzere Türkiye Atık Pil Derneği bunları Avrupa’daki geri dönüşüm tesislerine göndermekte.
Gördüğünüz gibi her çöp atık değildir ve bizim bu konuda yapabileceğimiz çok şey vardır. Lütfen atıklarımızı ayrı toplayalım!

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here