Geçtiğimiz günlerde Küresel Gençlik Refah Endeksi açıklandı. Katılımcı ülkelerden 15-29 yaş arası gençlerin durumu değerlendirildi. İsveç, listede 83 puanla birinci. Onu 81ve 80 puanla Avustralya ve İngiltere izledi. Almanya78 puanla dördüncü, Amerika 73 puanla beşinci sırada. Türkiye ise 57 puanla 20’nci.
En önemlisi Türkiye, yüzde 72’yle gençlerin en stresli olduğu ülkelerin başında geliyor. Böyle olması olağan. Her 4 gençten biri işsiz. Gençler arasında işsizliğin yüzde 18’le oldukça yüksek olduğu ve eğitim almayan genç sayısının yüzde 25 gibi yüksek bir oranda.
Türkiye’de gençlerin yüzde 42’si hükümetin kendilerini önemsemediğini düşünüyor. Bu oran araştırmanın ortalaması olan yüzde 68’in oldukça altında.

Türkiye en yüksek puanı bilgi ve teknoloji alanında alarak bu alanda 12’nci sıraya yerleşti. Raporda Türkiye’deki bireylerin yüzde 78’inin internet kullandığı, gençlerin yüzde 56’sının evinde bilgisayar ve internet erişimi olduğu belirtiliyor.

Türkiye’nin en düşük sıralarda yer aldığı konularsa cinsiyet eşitliği ve vatandaşlık sürecine katılım. Türkiye’nin 24’üncü sırada olduğu bu kategoriler, kadınların toplumsal özgürlüklerinin az olmasından ve yüzde 10 oranında genç yaşta evlendirilmelerinden kaynaklanıyor.

Türkiye demokrasi konusunda 20’nci, kişi başına düşen gelir açısındansa 10’uncu sırada yer aldı. Gençlerin yüzde 61’i eğitim sisteminden memnun, ancak bu oran, araştırmanın ortalaması olan yüzde 71 seviyesinin altında.
Son dönemde yaşanan terör ekonomik sistemde stres yaratsa da etki bununla sınırlı değil. Katılımcıların yüzde 15’i okulda ya da işte şiddetin en büyük kaygıları arasında olduğunu söylüyor.
Küresel Gençlik Refah Endeksi’nin 2017 raporuna göre, 30 yaşın altındaki gençler, dünya nüfusunun yarısını oluşturuyor. Ancak bu gençlerin refah seviyesi 2014’ten bu yana sadece yüzde 2 iyileşti. Yani bu artış oranıyla gençlerin refah düzeyinin yüzde yüz artması için 100 yıla gereksinim var.
Araştırmaya göre gençlerin sadece yüzde 11’i yüksek refah düzeyine sahip. En yüksek refah oranı ise eğitim alanında.
Her üç gençten ikisi hükümetlerinin onların istek ve ihtiyaçlarını önemsemediğini düşünüyor. Gençlerin yüzde 74’ü istediği işi bulacağına güveniyor.
Sözün özü; Uluslararası toplum sürdürülebilir gelişme hedeflerini gerçekleştirmek için uğraşırken,çok sayıda genç hayati becerilerden, ekonomik olanaklardan, yerel topluluklardan ve ulusal hükümetlerden kopuk yaşıyor. Genç neslin artan zorluklarla dolu bir dünyada başarılı olabilmesi için onlara gerekli yatırımın yapılması zorunlu.
Haftaya yeniden buluşmak üzere hoşça kalın dostlar.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here