Anayasa’nın 55’inci maddesinde “Ücret emeğin karşılığıdır. Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır. “Asgari ücretin tespitinde çalışanların geçim şartları ile ülkenin ekonomik durumu da göz önünde bulundurulur” düzenlemesine yer verilmiştir.
Asgari ücret yönetmeliğinin 4’üncü maddesinde asgari ücret “İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücret” olarak tanımlanmıştır.
Resmi Gazete’nin 30 Aralık 2017 tarihli mükerrer sayısında yayınlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararına göre; geçmiş yıllarda olduğu gibi 16 yaşından büyük ya da küçük işçiler için ayrı ayrı değil tek bir asgari ücret tespit edilmiş olup, bu da 01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında günlük brüt 67,65 TL, aylık brüt 2.029,50’dır.
Her takvim yılı başından geçerli olarak belirlenen asgari ücrete göre ücretlilerin aldığı aylık asgari geçim indirimleri de değişmekte olup, aşağıdaki tabloda 2017 ve 2018 yıllarında uygulanan asgari ücretin, bekarlar için asgari geçim indirimi ile birlikte net tutarları ve artış miktarları gösterilmiştir:

Aylık

2018

2017

Artış

Asgari Ücret

2.029,50 TL

1.777,50 TL

252,00 TL

Asgari Geçim İndirimi

152,21 TL

133,31 TL

18,90 TL

Aylık Toplam Artış

270,90 TL

Günlük Artış

9,03 TL

Yukarıdaki tabloda net olarak görüldüğü gibi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının biraz da övünerek açıkladığı artış ne yazık ki günde 250 gram et parası kadar bile değildir.
Ayrıca asgari geçim indirimi ile birlikte günlük asgari ücretin günlük net tutarının 9,03 TL olduğu dikkate alındığında bu ücretin asgari ücretin tanımında verilen işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücret olmadığı da çok açık olarak ortadadır.
Öte yandan 1 Ocak’tan itibaren yükselen asgari ücrete bağlı olarak 2018 yılında asgari ücretin yüzde 32’i üzerinden hizmet borçlanması yapacak olanların aylık ödeyecekleri tutar 2017 yılına göre 80,64 TL daha artarak aylık 649,44 TL olacak, 2018 yılında asgari ücret ödediği bir işçinin işverene maliyeti aylık 2.384,66 TL’nı bulacak, Bağ-Kur kapsamında olup da yanlarında birer işçi çalıştıran işverenlerin ödeyecekleri en az vergi işçinin ücretinden kesilenden daha az olamayacağından ödeyecekleri gelir vergisi tutarı artacaktır.
Ayrıca şunu da belirtelim ki, her ne kadar hükumet yetkilileri 2018 yılı için belirlenen aylık asgari ücretin net 1.603,12 TL olduğunu açıklamışlar ise de bunun içinde 2018 yılında bekâr ve çocuksuz bir işçinin alacağı aylık 152,21 TL asgari geçim indirimi de bulunmakta olup, bu tutar dışlandığında net asgari ücret aylık 1.450,91 TL, günlük 48,36 TL olacaktır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here