Sağlık Bakanlığı, genelge ile çalışanların yaş sınırını 65’ten 72’ye çekti. Atama bekleyen binlerce doktor varken hekim ihtiyacının böyle karşılanmak istenmesi sağlıkçıları şaşkına çevirdi.

umutSağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, hekim ihtiyacını karşılamak için ilginç bir formül geliştirdi. Bakanlık, yayınladığı genelge ile, doktorların 72 yaşına kadar çalışabileceğini belirtti. Genelgede; “Ülkemizde tabip ve uzman tabiplere olan ihtiyaç gözönüne alınarak hekimlerin 72 yaşına kadar Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışmalarına imkan veren genelge yürürlüğe konuldu” ifadelerine yer verildi. O genelge, atama bekleyen binlerce doktoru şaşkına çevirirken sağlık sendikalarının da tepkisini çekti. Memurların zorunlu emeklilik yaşının 65 olduğunu hatırlatan Türk Sağlık-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Ahmet Doğruyol, “Binlerce atama bekleyen doktor var. Bu arkadaşlarımız atama beklerken çalışan sağlıkçıların emeklilik yaşının yukarı çekilmesi, vatandaşların sağlıklı sağlık hakkı alması açısından belki önemli. Ama atama bekleyen arkadaşların da düşülerek hareket edilmesi daha doğru olur” dedi.

KABUL ETMİYORUM

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri (SES) Sendikası İzmir Şubesi Eş Başkanı Fatih Sürenkök de duruma tepki gösterdi. 72 yaşın hekimin fiziksel açıdan çalışmasında bir sorun doğurmayabileceğini ancak bir hekimin 65 yaşından sonra emekli olarak dinlenmesini, ikinci baharı olmasa da üçüncü sonbaharını geçirmesi gerektiğini vurgulayan Sürenkök; “Hekimeler 65 yaşından sonra, ekonomik olarak ihtiyacı olduğu için çalışır. Hekime gerek çalışırken gerekse emekli olduğunda yeterli ücreti vermezseniz doktor 72 yaşına kadar çalışmaya devam edecek” dedi. Bir hekimin 72 yaşına kadar çalıştırılmasının doğru olmadığını kaydeden Sürenkök, “Sağlıkçıların bilgisine, birikimine ihtiyaç duyduğu hekimler, kısmi zamanlı çalıştırılabilir. Ama bir hekimin 72 yaşına kadar çalıştırılması ve ekonomik olarak buna zorlanarak çalıştırılmasını kabul etmiyorum. Bir sağlık çalışanı 23-24 yaşında mesleğe başladığında 50 yıl çalışmış olacak. Mesleki olarak yıpranmamız zaten daha fazla. Bunu sadece; deneyim, bilgi beceri, hastaların faydası açısından kullanmak istiyorlarsa bunu kısmı zamanlı yapmaları daha doğru olur” diye konuştu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here