Az önce mahalle okulunda oy kullanıp, Ulucak’a geldik, yazıya oturdum. Seçim olmasaydı, köyde sıradan bir gün diyebilirdim. Ama değil. Havada, hane halkında, telefonla görüşülen tanıdıklarda yalnızca bir soru: “Seçim sonuçları ne olacak, sonuçlardan sonra ne olacak?” Bunun işaretlerini, 8 Haziran’da göreceğiz. Bunun adına demokrasi deniyor ve insanlığın bir arada yaşamak için bulduğu en iyi yöntem buysa, gereğini yapmak zorundayız. Birinin ya da birilerinin güdümünde bir kalabalık mıyız, yoksa hayata ve geleceğe dair karar veren yurttaşlar topluluğu muyuz? Bunu anlamanın ve karar vermenin ve gereğini talep etmenin yöntemlerinden biri -yalnızca biri!- seçimlerdir.

Yalnızca biridir dedim, çünkü bir ülkede seçimlerin yapılıyor olması demek, o ülkenin “demokratik” olduğunu göstermeye yetmez. Yasama, yürütme, yargı ve basın diye sıralanıveren “güçler ayrımı” başta olmak üzere, insan hakları, düşünce ve ifade özgürlüğü, sınırsız ve imtiyazsız hesap sorma-hesap verme mekanizmalarının yaşanır ve sürdürülebilir olması, bilimsel ve sanatsal özgürlük ve özerklik, yargı bağımsızlığı, laiklik, “nefret suçlarına” anında tepki gösterilmesi, yer üstü ve yer altı kaynaklarının yalnızca ve yalnızca halk adına kullanılması-üretilmesi-paylaşılması, ezilen sınıfların itiraz onuru, devletin tüm yasa ve uygulamalarının eşit ve ulaşılabilir olması gibi çağdaş ölçütler, o ülkenin “demokrasi kalitesi”nin kalibresini gösterir. Bunlardan ve unuttuklarımızdan birinin olmaması bile, her gün “seçim müsameresi” yapsanız, o ülkenin demokratik olduğunu göstermez. Hatta bunların hepsi olsa bile, demokrasi algısı ve geliştirilmesi adına, çalışma yapılmaması, eğitim koşul ve olanaklarının olmaması, “demokrasi nutukları”nı birer kandırmacıya, işi bittiğinde inilecek “tramvay”a dönüştürür.

Bireysel tutum ve davranışlardan trafikteki ahvale, parti içi demokratik yapıdan yaşanılan ortamdaki hak ve sorumluluklara, demokrasi içselleştirilmemişse; biat ve kulluk dayatmaları içinde “odunu koysam seçeceksiniz” deniyorsa, “düşünen kafalara sinekler üşüşür, büyüklerimiz daima bizden iyi düşünür” algısı bilinçaltlarında katmerlenmişse; olup bitenler “yalnızca izleniyorsa”; tutum ve davranışlara “korku” egemense; kurnazlık aklın önüne geçmişse; kim ne halt ediyorsa yanına kar kalıyorsa; devlet halkın hizmetinde bir örgütlenme olduğunu unutup, her gün daha da ağırlaştırılan yasa ve uygulamalarına bel bağlamışsa; güvenlik güçlerinden basına, yargıdan ve en küçük memurlara kadar, halkın değil de egemenin hizmetinde olma güdüsü hayatı belirliyorsa; “bilgi” gizleniyor, kirletiliyor ve “gerçek” işe geldiğince çarpıtılıyorsa, “demokrasi”den söz etmek, ikiyüzlülükten beslenen kocaman bir yalandır.

Vurgulamak istediğim, “yurttaş” olunmadan “halk”, “birey” olmadan “toplum” olunamayacağı, “sana yapılmasını istemediğini başkasına yapma”, “kendin için hak gördüklerinin, başkasının da hakkı olduğunu unutma” ilkelerinin ıskalanamayacağıdır. Demokrasinin, kurumlarıyla, uygulamalarıyla, tartışılmazlığıyla, hak ve özgürlük olduğu kadar, bireysel ve toplumsal bir sorumluluklar silsilesi olduğunu unutmak, teokrasiye, militarizme, şovenizme ve nihayet faşizme alenen davetiye çıkarmaktır. Hepsi önce içimizde başlar, güruhlaşmayı oluşturur ve nihayet bizi demagoglara, işbirlikçilerine, yalakalarına mahkum eder. Bütün bunların hayatı ne kadar belirlediğini görmek için, bırakın siyasal, makamsal, rantsal ikbal peşinde koşanları, sokağa ve insan davranışlarına bakmak yeter. Tersini söyleyelim, bunları görmemek, ya vahim bir aymazlık ve bilinç körlüğü, ya da taammüden suç ortaklığıdır.
Biz demokrasiyi sonradan öğrendik. Ama “sonradan görme” olmamak elimizdedir. Demokrasi bir sonuç değil, uğruna mücadeleden vaz geçilemez kesintisiz bir süreçtir. 8 Haziran’da da bizim gerçeğimiz, budur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here