İzmir Valiliği tarafından, 4 yıldır Efemçukuru’ndan alınan çevre numunelerinin normal olduğu iddia edildi. Ancak gerçek ÇED raporuna itiraz edilince ortaya çıktı. Mahkemenin atadığı bilirkişi heyeti ‘Ağır metaller normalin çok üzerindedir’ dedi

Mehmet Emin AL-ÖZEL HABER / Yaklaşık 4 yıldan beri İzmir’in arseniksiz tek su havzası olan Efemçukuru’nda TÜPRAG’a ait altın madeninin bölgedeki doğa ve insan yaşamını tehdit ettiği bilimadamları tarafından sık sık dile getirildi. Bu uyarıların yanı sıra köylülerin günlük yaşamlarında karşılaştıkları hayvan ölümleri, yaz ayında kuyuların kokarak taşması, bitkilerin kuruması, doğan bazı hayvanlarda genetik bozuklukların meydana gelmesi şikayetleri de eklendi. Maden sahası yıllar içinde herkesin şikayet konusu oldu.

GERÇEK ÇED’E İTİRAZLA ÇIKTI
Yaklaşık 4 yılda altın maden ocağının yeraltı sularını, arsenik, nikel, çinko gibi ağır metallerle kirlettiği yönündeki şikayetler üzerine İzmir Valiliği tarafından kurulan izleme ve inceleme heyetinin aylık periyotlarla aldıkları numulerin normal olduğu belirtildi. Bu ‘normallik’ 2014 yılında maden ocağının kapasite artırımına gitmek üzere Valiliğe dilekçe vermesine kadar sürdü. İzmir Bergama, Eşme, Sivrihisar, Havran/Küçükdere ELELE Hareketi, İzmir Tabip Odası, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, EGEÇEP (Ege Çevre ve Kültür Platformu) ÇED kapasite artırımı ve Valiliğin onayladığı ÇED olumlu raporuna itiraz etti.

SONUÇLA ÜRKÜTÜCÜ
İzmir 1. İdare Mahkemesi EGEÇEP ve diğer kururmlar tarafından kapasite artırımı ve ÇED olumlu raporuna yapılan itirazı kabul etti. Mahkeme bilim insanlarından oluşan bir heyeti maden sahasına gönderdi. Maden sahasından numuler alarak İzmir ve Ankara’daki ilgili laboratuvarlara gönderildi. Mayıs 2014 tarihinde bölgeden alınan ve incelenen numuneler başta Valilik olmak üzere Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir’e ait İZSU görevlilerinin de bulunduğu heyetin yıllardır sahadan alınan ve normal dediği sonuçların normal olmadığını tersine anormal olduğunu ortaya koydu.

Acilen kapatılması gerekiyor
Mahkemenin istediği numunelerde ağır metal oranları arasında ciddi farklar olduğu ve bunun bölgedeki insan-doğa yaşamını tehdit ettiği rapor edildi. Davanın avukatı Arif Ali Cangı, “İzmir 1. İdare Mahkemesi’nin kararı var. İnsan sağlığını tehdit ettiğine ilişkin mahkeme kararını vermiştir. Biz de Valilik ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ‘Elimizde mahkeme kararı var; bu nedenle derhal kapatılmalıdır’ şeklinde dilekçe verdik. Acilen kapatılması gerekiyor. Çevre Yasası’nda normalde bir süre verilir ancak devamında insan sağlığını tehdit ediyorsa hemen kapatılması gerektiği söylenir. Bu nedenle gerek yasal olarak gerekse sağlık açısından acilen kapatılması gerekiyor.”.”

Gerçek bizimle paylaşılmıyordu
Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Emine Helil İnay Kınay ise “Valiliğin izleme heyeti bize sonuçları defalarca istememize rağmen göndermiyordu. Bilim insanlarının raporlarının, burada aslında yıllardır sonuçların insan sağlığını tehdit edecek noktada olduğunu gösterdiğini düşünüyoruz. Maden izleme heyetinin raporları normaldiyse neden biz ısrarla defalarca istediğimiz halde sonuçları bizimle paylaşmıyorlardı” dedi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here