Yazar Arşivi: Ali GÜMÜŞAY

Ücretsiz doğum izni

Bir okurumuz soruyor: “Eşim 6 aylık hamile, doğumdan önce ve sonrasında doğum izni var mıdır? Varsa ne kadar ve nasıl kullanacaktır? Ayrıca işveren doğum nedeniyle eşimi işten çıkarabilir mi?” Daha önceki yazılarımızda da belirttiğimiz gibi sigortalı olarak çalışan kadın işçilerin yasal hakları 4857 sayılı İş Yasası ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasasında düzenlenip belirlenmiştir. 4857 sayılı İş Yasası’nın “Analık halinde ... Devamını Oku »

Haklı nedenle işten çıkarma süresi

Bir işveren okurumuz soruyor: “İşyerimde çalışan işçilerden birinin ürettiğimiz mala koyması gereken maddeyi kasten koymayarak malın hatalı üretimine neden olduğunu, olaydan 6 ay sonra öğrendik. Olayın üzerinden 6 ay gibi bir zaman geçmesine rağmen bu işçimizi tazminatsız olarak işten çıkartabilir miyim?” Daha önceki yazılarımızda da belirttiğimiz gibi 4857 sayılı İş Yasası’nın 24 ve 25’inci maddelerinin 2’nci bentlerinde “Ahlak ve iyiniyet ... Devamını Oku »

Şirketin satışı ve işçilerin hakları

Bir işveren okurumuz soruyor: “Yüzde 5’i başkasına ve yüzde 95’i bana ait olan ve bir restoran işleten şirketin tüm hisselerini başka kişilere devrettik. Devir sırasında işyerinde çalışan işçilerin devir tarihine kadar olan kıdem tazminatlarını ödedik ve ödeme yapılan üç işçinin ikisi işyerinde halen çalışmaya devam ediyor, biri ise ödemeden sonra çalışmak istemediğini bildirip ayrıldı. Kıdem tazminatlarını ödediğimiz çalışanlarımız kendilerine ihbar ... Devamını Oku »

İş güvencesi ve yararlanma koşulları

Okurumuz soruyor: 1.5 yıldır satış temsilcisi olarak çalışmakta olduğum işyerinden, hizmetime ihtiyaç olmadığı gerekçesiyle çıkarıldım. İşyerinde benim hizmetime ihtiyaç olduğunu biliyorum. İşe iade davası açabilir miyim? Şartları nelerdir? Çalışanlar için en önemli sorun iş güvencesidir. Bunu şu şekilde özetlemek mümkün: İş güvencesi, işçinin işinin güvence altına alınmasıdır. Bu güvence temelde, işçinin çalışmakta olduğu işini koruyabilmesi, işine keyfi olarak son verilmemesi ... Devamını Oku »

Çalışırken ödenen kıdem tazminatı

Okurumuz soruyor: “8 yıldır çalıştığım şirketten, ortakların biri ayrılıp yeni bir ortağın katılması sonucu ayrılan ortağın isteği üzerine bu güne kadar hak ettiğim kıdem tazminatım ödendi ama ben aynı görevime ve yaptığım işe hiç ara vermeden 5 yıldır devam ediyorum. Şimdi aranan koşullar oluştuğundan emekli olacağım. Almam gereken kıdem tazminatı önceki hizmetim de dâhil mi, yoksa ödemeden sonraki hizmetimden mi ... Devamını Oku »

Kullanılmayan izinlerin ücretinde zamanaşımı

Bir okurumuz soruyor: “22 yıldan bu yana aynı işyerinde çalışıyorum. Şartlar elvermediği ve işverence de zamanında kullandırılmaması nedeniyle hiç yıllık izin kullanmadım. Şimdi emeklilik nedeniyle işten ayrılacağım. Kullanmadığım izinlerimin 5 yıl öncesine ait olanlarının zamanaşımına uğradığı söyleniyor. Bu doğru mu?” İşçi alacaklarındaki zamanaşımı genel olarak Borçlar Yasası’nda düzenlenmiştir. 6098 sayılı Türk Borçlar Yasası’nın 146 ncı maddesine göre özel yasasında aksine ... Devamını Oku »

Yeni asgari ücret, açlık ve yoksulluk sınırı

Bir okurumuzun sorusunu özetliyorum: 2016 yılının son oylarında gazetelerde açlık ve yoksulluk sınırları ile ilgili haberler çıktı. Bu haberlerde belirtilenlere göre asgari ücretle çalışan biz işçilere verilen ücretler bu rakamların altında. Neden asgari ücret, açlık ve yoksulluk sınırı altında belirleniyor? Okurumuzun özünde yakınma içeren sorusunu yanıtlamadan önce daha önceki yazılarımızda da belirttiğimiz gibi konu ile ilgili tanımları açıklamayalım. Asgari ücret: ... Devamını Oku »

Asgari ücret üzerine…

T.C. Anayasası’nın 55’inci maddesinde “Ücret emeğin karşılığıdır. Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır. Asgari ücretin tespitinde çalışanların geçim şartları ile ülkenin ekonomik durumu da gözönünde bulundurulur” düzenlemesine yer verilmiştir. 4857 sayılı İş Yasası’nın 39’uncu maddesine göre çıkarılan Asgari Ücret Yönetmeliğinin 4’üncü maddesinde asgari ücret “İşçilere normal bir ... Devamını Oku »

Kısmi süreli çalışma ile ilgili

Bir işveren okurumuz soruyor: “45’i kadın olmak üzere toplam 56 işçinin çalıştığı bir tekstil işyerim var. Kadın işçilerden 15’i çocuklarının küçük olduğunu söyleyerek kısmi süreli çalışmak istediklerini söylediler. Tümünün isteğine evet dediğim zaman üretim aksayacak. Ne yapabilirim.” Kısmi süreli çalışma 4857 sayılı İş Yasası’nın 13’üncü maddesinin 5’inci fıkrasında düzenlenmiş olup fıkra metninde, “Bu kanunun 74’üncü maddesinde öngörülen izinlerin bitiminden sonra ... Devamını Oku »

Kadın işçilerin doğumla ilgili izinleri ve sorunları-2

Bundan önceki yazımızda kadın işçilerin doğumla ilgili izinlerine ilişkin sorunlarına devam edeceğimizi belirtmiştik Yine önceki yazımızda Analık İzni Veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca doğum yapan işçilerin kısmi süreli çalışma talep edebileceklerine de değinmiştik. Kısmi süreli çalışma talebinde bulunan işçi işten çıkarılmaya karşı korunabilecek mi? Her ne kadar söz konusu yönetmelikte kısmi süreli çalışma ... Devamını Oku »