Yazar Arşivi: Ali GÜMÜŞAY

Gazeteci ve hakları

5953 sayılı Basın İş Yasasının 1’inci maddesine göre Türkiye’de yayınlanan gazete ve sürekli yayınlar (mevkuteler) ile haber ve fotoğraf ajanslarında her türlü fikir ve sanat işlerinde çalışanlar ile bunların işverenlerine, Basın İş Kanunu hükümleri uygulanır. Yine bu maddenin 2’nci fıkrasına göre bu yasa kapsamına giren fikir ve sanat işlerinde ücret karşılığı çalışanlara gazeteci denir. Buna göre bir kimsenin “gazeteci” sayılabilmesi ... Devamını Oku »

Çalışan emeklinin kıdem tazminatı hakkı

Bir okurumuz soruyor: “Devlet memurluğundan emekli olduktan sonra bir işyerinde 6 yıldır çalışıyorum. İşveren işlerini daraltma gerekçesi ile beni de işten çıkarma kararı aldı. Ne var ki işveren emekli olurken ikramiye aldığımı ileri sürerek herhangi bir tazminat ödemeyeceğini söylüyor. Ancak ben hem ihbar ve hem de kıdem tazminatı hakkım olduğunu biliyorum. Tazminatsız işten çıkarılırsam ne yapayım?” Okurumuz Emekli Sandığı’na tabi ... Devamını Oku »

İzin ücreti ve zamanaşımı

Yıllık ücretli izin ücreti alacağı için uygulanacak zamanaşımı süresi 5 yıl mı yoksa 10 yıl mı olarak uygulanacaktır? 4857 sayılı İş Yasası’nın 53’üncü maddesine göre işyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de dahil olmak üzere en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir ve yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez. Yasanın 57’nci maddesine göre işveren yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, ... Devamını Oku »

Geçici iş ilişkisi ve esnek çalışma

Bir okurumuz soruyor: “Holdinge bağlı bir şirkette çalışıyorum. İşveren yetkilisi önümüzdeki aydan itibaren esnek çalışma sistemine geçileceğini, ayrıca holdingin diğer şirketlerine ait işyerlerine de gönderileceğimizi söyledi. Arkadaşlarımla birlikte bu konuda bilgilendirmenizi rica ediyoruz.” Son günlerde kıdem tazminatı ile birlikte esnek çalışma ya da geçici iş ilişkisi yeniden gündeme getirilmeye başlandı. Nedir bu esnek çalışma ya da geçici iş ilişkisi modeli ... Devamını Oku »

Yetim (ölüm) aylığının kesilmesi

Sosyal Güvenlik Kurumu 01.10.2008 günü yürürlüğe giren 5510 sayılı Yasa’nın 56’ıncı maddesindeki “Eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eş ve çocukların, bağlanmış olan gelir ve aylıkları kesilir. Bu kişilere ödenmiş olan tutarlar, 96’ncı madde hükümlerine göre geri alınır” hükmüne göre eşinden boşandığı için babasından ya da anasından dul (ölüm) aylığı alan kadınların bu aylıklarını, zaman zaman ya ... Devamını Oku »

Ücretsiz doğum izni

Bir okurumuz soruyor: “Eşim 6 aylık hamile, doğumdan önce ve sonrasında doğum izni var mıdır? Varsa ne kadar ve nasıl kullanacaktır? Ayrıca işveren doğum nedeniyle eşimi işten çıkarabilir mi?” Daha önceki yazılarımızda da belirttiğimiz gibi sigortalı olarak çalışan kadın işçilerin yasal hakları 4857 sayılı İş Yasası ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasasında düzenlenip belirlenmiştir. 4857 sayılı İş Yasası’nın “Analık halinde ... Devamını Oku »

Haklı nedenle işten çıkarma süresi

Bir işveren okurumuz soruyor: “İşyerimde çalışan işçilerden birinin ürettiğimiz mala koyması gereken maddeyi kasten koymayarak malın hatalı üretimine neden olduğunu, olaydan 6 ay sonra öğrendik. Olayın üzerinden 6 ay gibi bir zaman geçmesine rağmen bu işçimizi tazminatsız olarak işten çıkartabilir miyim?” Daha önceki yazılarımızda da belirttiğimiz gibi 4857 sayılı İş Yasası’nın 24 ve 25’inci maddelerinin 2’nci bentlerinde “Ahlak ve iyiniyet ... Devamını Oku »

Şirketin satışı ve işçilerin hakları

Bir işveren okurumuz soruyor: “Yüzde 5’i başkasına ve yüzde 95’i bana ait olan ve bir restoran işleten şirketin tüm hisselerini başka kişilere devrettik. Devir sırasında işyerinde çalışan işçilerin devir tarihine kadar olan kıdem tazminatlarını ödedik ve ödeme yapılan üç işçinin ikisi işyerinde halen çalışmaya devam ediyor, biri ise ödemeden sonra çalışmak istemediğini bildirip ayrıldı. Kıdem tazminatlarını ödediğimiz çalışanlarımız kendilerine ihbar ... Devamını Oku »

İş güvencesi ve yararlanma koşulları

Okurumuz soruyor: 1.5 yıldır satış temsilcisi olarak çalışmakta olduğum işyerinden, hizmetime ihtiyaç olmadığı gerekçesiyle çıkarıldım. İşyerinde benim hizmetime ihtiyaç olduğunu biliyorum. İşe iade davası açabilir miyim? Şartları nelerdir? Çalışanlar için en önemli sorun iş güvencesidir. Bunu şu şekilde özetlemek mümkün: İş güvencesi, işçinin işinin güvence altına alınmasıdır. Bu güvence temelde, işçinin çalışmakta olduğu işini koruyabilmesi, işine keyfi olarak son verilmemesi ... Devamını Oku »

Çalışırken ödenen kıdem tazminatı

Okurumuz soruyor: “8 yıldır çalıştığım şirketten, ortakların biri ayrılıp yeni bir ortağın katılması sonucu ayrılan ortağın isteği üzerine bu güne kadar hak ettiğim kıdem tazminatım ödendi ama ben aynı görevime ve yaptığım işe hiç ara vermeden 5 yıldır devam ediyorum. Şimdi aranan koşullar oluştuğundan emekli olacağım. Almam gereken kıdem tazminatı önceki hizmetim de dâhil mi, yoksa ödemeden sonraki hizmetimden mi ... Devamını Oku »