Yazar Arşivi: Ali GÜMÜŞAY

Yine ara yerde ödenen kıdem tazminatı

Okurumuz soruyor: “8 yıldan beri bir işyerinde çalışıyorum. 2005/ağustos ayı sonunda emekli olma başvurusu yapmak için çıkışım yapılıp bir gün ara verdikten sonra aynı işimde çalışmaya devam ettim. Şimdi ise işverence sebepsiz olarak işten çıkarıldım. Emeklilikten önceki hizmetimle ilgili ödenmesi gereken kıdem tazminatımı 5 taksit halinde ödeme planına bağlamışlardı. Ancak bunun 3 taksiti ödendi, 2’si ödenmedi. Ayrıca bu tazminat hesaplanırken ... Devamını Oku »

İş arama izni

Bir okurumuz soruyor: “Bir işyerinde 4 yıla yakın bir süredir çalışmaktayım. İşveren tarafından imzalatılan işten çıkarılmama ilişkin yazıda 8 hafta sonra iş akdimin sona ereceği, ayrıca bu süre içinde günde 2 saat iş arama izni kullanabileceğim bildirildi. İş arama iznimi toptan kullanabilir miyim, bu konuda haklarım nelerdir?” Yeni iş arama izni ihbar öneli içinde işçiye tanınmış bir hak, işverene ise ... Devamını Oku »

Şirketin satışı ve işçilerin hakları

Bir işveren okurumuz soruyor: “Baskın ortağı olduğum ve fırın işleten şirketin tüm hisselerini başka kişilere devrettik. Devir sırasında işyerinde çalışan işçilerin devir tarihine kadar olan kıdem tazminatlarını ödedik ve ödeme yapılan üç işçinin ikisi işyerinde halen çalışmaya devam ediyor, biri ise ödemeden sonra çalışmak istemediğini bildirip ayrıldı. Kıdem tazminatlarını ödediğimiz çalışanlarımız kendilerine ihbar tazminatının da ödenmesi gerektiğini belirterek talepte bulundular. ... Devamını Oku »

Çalışan kadının izin hakları

Çalışan kadınların yıllık ücretli izin hakları 4857 sayılı İş Yasası, 5953 sayılı Basın İş Yasası ve 854 sayılı Deniz İş Yasasında erkek işçilerden farklı şekilde düzenlenmemiştir. Kısaca değinmek gerekirse kadın işçilerin yıllık ücretli izin hakkı 4857 sayılı Yasanın 53 üncü maddesinde bir yıldan beş yıla kadar hizmeti olanlara 14, beş yıl ile on beş yıl arasında hizmeti olanlara 20, 15 ... Devamını Oku »

Yeni taşeron çalıştırmazsa…

Bir okurumuz soruyor: “3 yıla yakın bir zamandır bir belediyede her yıl değişen taşeron işçisi olarak çalışan ve temizlik, park bakım gibi işleri yapan işçileriz. Son yılın ihalesi bu yılın ekim ayı sonunda sona eriyor. Halen bizi çalıştıran taşeron şirketin yeni ihale döneminde ihaleyi kazanamaması, ihaleyi kazanan yeni şirketin de bizi çalıştırmaması durumunda yasal haklarımız nelerdir, bu konuda bizi aydınlatır ... Devamını Oku »

Çalışma koşullarında esaslı değişiklik

Bir okurumuz diyor ki; “1’inci Sanayi Sitesi’nde bulunan bir işyerinde çalışmakta iken işveren tarafından şirketin Çiğli Kemalpaşa Yolu üzerinde kurulu olan başka bir işyerinde görevlendirildiğim ve önümüzdeki aydan itibaren yeni işyerinde işe başlamam gerektiği bildirildi. İşverene halen Çamdibi’nde oturduğumu ve evimden işyerine herhangi bir yol parası ödemeden gidip geldiğimi, yeni işyerine ise en az 2 araçla gidip gelebileceğimi, ayrıca en ... Devamını Oku »

İzin ücretinde zamanaşımı

Bir okurumuz soruyor: “Bir işyerinde 3 yıla yakın çalıştıktan sonra kıdem tazminatım ile kullanmadığım 2 yıllık izin ücretimi de almadan askere gittim ve döndükten sonra boş yer yok gerekçesiyle hemen işe başlatılmadığım için zorunlu olarak başka bir işyerinde çalıştım. 4 ay kadar sonra yeniden eski işyerinden çağrıldım ve çalışmaya başladım. Şimdi emekli olma hakkını kazandım ve emekli olmayı düşünüyorum. Ancak ... Devamını Oku »

Gazeteci ve hakları

5953 sayılı Basın İş Yasasının 1’inci maddesine göre Türkiye’de yayınlanan gazete ve sürekli yayınlar (mevkuteler) ile haber ve fotoğraf ajanslarında her türlü fikir ve sanat işlerinde çalışanlar ile bunların işverenlerine, Basın İş Kanunu hükümleri uygulanır. Yine bu maddenin 2’nci fıkrasına göre bu yasa kapsamına giren fikir ve sanat işlerinde ücret karşılığı çalışanlara gazeteci denir. Buna göre bir kimsenin “gazeteci” sayılabilmesi ... Devamını Oku »

Çalışan emeklinin kıdem tazminatı hakkı

Bir okurumuz soruyor: “Devlet memurluğundan emekli olduktan sonra bir işyerinde 6 yıldır çalışıyorum. İşveren işlerini daraltma gerekçesi ile beni de işten çıkarma kararı aldı. Ne var ki işveren emekli olurken ikramiye aldığımı ileri sürerek herhangi bir tazminat ödemeyeceğini söylüyor. Ancak ben hem ihbar ve hem de kıdem tazminatı hakkım olduğunu biliyorum. Tazminatsız işten çıkarılırsam ne yapayım?” Okurumuz Emekli Sandığı’na tabi ... Devamını Oku »

İzin ücreti ve zamanaşımı

Yıllık ücretli izin ücreti alacağı için uygulanacak zamanaşımı süresi 5 yıl mı yoksa 10 yıl mı olarak uygulanacaktır? 4857 sayılı İş Yasası’nın 53’üncü maddesine göre işyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de dahil olmak üzere en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir ve yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez. Yasanın 57’nci maddesine göre işveren yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, ... Devamını Oku »