Yazar Arşivi: Ahmet KADIBEŞEGİL

Soykırım

Tüm ülkeler ABD Başkanı Donald Trump’un uygulamaya koyacağı politikaları bekliyor. Trump’un A takımının, dört konuda hazırladıkları alternatifli 4 yıllık projeksiyonlarını bu hafta içerisinde Başkan’ın masasına bırakmaları bekleniyor. Ayda koloni kurma hedefini de içeren bir UZAY dosyası. Yeni bir ekonomik yapı ve programı içeren PASİFİK dosyası. AR-GE araştırmalarına yeni bir yön verecek olan KUZEY KUTBU dosyası. Aralarında Orta Doğu bölgesi de ... Devamını Oku »

Özgürlük

Bir takım olgular tarih boyunca yıkılmamışlar, var olma mücadelesinin sembolü olmuşlardır. Özgürlük, adalet, demokrasi bu olguların başında gelir. Bulundukları coğrafyada egemen olmak isteyen kişi ve kurumlar, kendi görüşlerini egemen kılmak için, bu kavramların “sözü ve özünü” hep yok saymışlardır. Çin hanedanlarından, Hun’lara, Spartaküs’ten Gazneli Mahmut’a, 1789 Fransa burjuva devriminden 1850’lerde sanayileşmenin oluşturduğu işçi sınıfı kavramına, kolonilerdeki yeraltı-üstü kaynaklarını ele geçirmek için ... Devamını Oku »

Fay kırıkları

Referandum sürecinde kullanılan dil, uygulamalar, ve yöntemler, sonucu ve ülkenin geleceğini şekillendirecektir. Her ne kadar “Bu bir rejim değişikliği değil sistem değişikliğidir. Rejim 1923’te değişmiş Cumhuriyet kurulmuştur” deniyorsa da, oylama Cumhuriyet ve ilkelerini ortadan kaldıran bir rejim değişikliğini getirebilecektir. Daha da önemlisi “Anadolu Mozaik”ini oluşturan ilkeleri de ortadan kaldırabilecektir. İktidarın 14 yıldır uyguladığı ötekileştirme politikaları, gelir dağılımındaki adaletsizlik, işsizlik, yolsuzluk, adalet ... Devamını Oku »

Türkiye’nin sorunu

Politika zor iştir. Latince anlamı ile “çok yüzlü” olmak demek, “yüzsüz, ilkesiz, hedefsiz” olmak demek değildir. Aksine değişen koşullar içerisinde topluma, yaşama olumlu katkı yollarını bulup uygulama becerisidir. Bir ideolojik temeli olmayan “hedefsiz” bir siyaset anlayışıyla bir yere varılamaz. İdeolojisine inanmayan, yönetici, danışman ve kişilerle politika yapan liderler, dünyanın neresinde olursa olsun asla başarılı olamamıştır. Siyaseti kendisi için ikbal kapısı ... Devamını Oku »

Altın üçgen

İnsanlığın varoluşundan bu yana devam eden tüm evrelerde egemenlik olgusunun arkasında ekonomik güç, yöneten ve silahı ellerinde bulunduran bir “üçgen” vardır. Taş devrinden, tarım devrimine, sanayi devriminden teknoloji devrimine geçiş ve işleyiş süreçlerinde bu “üçgen” her zaman etkin olmuştur. Bu “üçgen” içerisinde yer alanlar yaşadıkları zaman diliminde krallık, demokrasi ve benzeri uygulamalarla yaşadıkları zeminde yer bulabilmişlerdir. Egemenliklerini her koşulda sürdürebilmek ... Devamını Oku »

Yeni yapılanmalar

Rejim değişikliğini öngören anayasa referandumun sürecine girerken, Türkiye’de çeşitli sektör ve iş kollarında güç dengelerinin “El” değiştirildiği görülüyor. Merdiven altı ekonomik yapılanmadan, ucuz işçiliğe, spordan, siyasal yapılanmaya kadar bu değişkenliği görmek mümkün. Bu güç değişikliğini tetikleyen faktör 3 milyon Suriyeli’nin yanı sıra kaçak olarak yurda giren 3 milyona yakın Libyalı, Senegalli, Somalili, Afganlı, Özbek, Tacik, Bengaldeş, Pakistan, Çeçen kökenli kişilerdir. ... Devamını Oku »

Federal sistem

Yeni anayasa teklifi TBMM de kabul edildi. Gözler referandum sonuçlarına çevrildi. Görüşmeler süreci, gerçeği bir kez daha ortaya koydu. Uzlaşma aramayan, iktidar tutkusunu önleyemeyen bir yaklaşım, vizyonu kendinden menkul sistem dayatması. “Aldatıldım” sözcüğünün arkasında üretmeyen bir ekonomi, iflas etmiş bir “Kürt” politikası, dış politikadaki yanlış okumalar, FETÖ yapılanması, toplumdaki ayrışmalar anayasa görüşmelerinde görülmeyen etkenlerdi. Bu etkenler referandum oylamasında da etkili olacaktır. Ancak görülen ... Devamını Oku »

Başlangıca doğru

Tarihten ders alınsaydı tarih tekerrür eder miydi? Bu “deme”yi iyi içselleştirin. Milyonlarca yıl öncesinden başlayan insanlık evrimi yaşamın devamı için buluş yapmış çeşitli yöntemler oluşturmuş, sosyal, ekonomik ve siyasal yapıları değiştirmek ve geliştirmek için çeşitli yol ve araçları kullanmıştır. Bunların hepsi kişi veya toplumların “ERK”i ellerine geçirebilmeleri için yapılmıştır. Bu evrim süreci içerisinde antikite devirlerinden, toprağa, buradan birinci ve ikinci ... Devamını Oku »

Kıbrıs

Terör,ekonomideki olumsuz gelişmeler, işsizlik, uzlaşmazlık, çevre ve bunların getirdiği sorunlarla her gün gündemi değişen Türkiye’de başkanlık sistemini öngören yeni anayasa görüşmeleri TBMM’de başlıyor. Bir rejim değişikliğini içeren görüşmelerin “fırtınalı” geçeceğini söylemek kehanet sayılmamalı. Bu konuda, bilgisi, deneyimi, birikimi ve kişisel ilişkileri ile bir siyaset duayeni olan Deniz Baykal’ın CHP adına yapacağı konuşmanın içeriğinde AKP’nin izlediği yanlış politikaların sonucu olarak gelinen ... Devamını Oku »

Sulta

Yeni anayasa tasarısı komisyonda kabul edildi. İçeriği, oluşumu, kabul ediliş şekli TBMM genel kurulunda çok tartışılacak gibi gözüküyor. Tasarı özetle kuvvetler ayrılığı olgusunu ortadan kaldırıyor, BAAS türü bir siyasal yapıya dayanan bir “SULTA” rejimini öngörüyor. Toplumsal uzlaşma aramayarak, toplumsal ayrışmanın üzerine dayandırılan böyle bir yapı Türkiye’yi hiç istenmeyen yerlere götürür. Bu Ali, Veli sorunu değildir. Sorun sistem sorunudur. SULTA yönetimini ... Devamını Oku »