Yazar Arşivi: Ahmet KADIBEŞEGİL

Bor’un pazarı

Bor’un pazarı bu kez uluslararası kuruluyor. 30 Nisan- 27 Mayıs arasında açık olan pazarın sonunda Türkiye’nin bölge ve uluslararası platformlardaki yeri belirlenecek. Pazarda neler var? Demokrasi, insan hakları, ekonomik çıkarlar, çevre sorunları, basın özgürlüğü, kadın hakları, çocuk hakları, ifade özgürlüğü, enerji, su kaynaklarının korunması, adalet ve hukuk, işçi hakları ve bunların şemşiyesi altında yeşeren gelişmeler. Pazarda kimler var? Sırasıyla Hindistan, ... Devamını Oku »

Bölge

Bölge deyince bir süre önce Güney Doğu bölgesini anlıyorduk. Bugünün koşullarında ise “BÖLGE”yi Orta Doğu olarak algılamak gerekiyor. Bölgedeki gelişmeler iç açıcı değil. Emperyal güçlerin yıllardır ilmek ilmek ördüğü politikalar sonucunda BÖLGE yapısının değişmesinin son aşamasına gelindiğini gösteriyor. Trump’un seçilmesiyle küreselleşmenin geri planda kaldığı, ulusalcılığı ön plana çıkaran dış politika yaklaşımları, gelişmiş ülkelerin çıkarlarının ön plana konduğu bir gelecek öngörüyor. ... Devamını Oku »

Panik

Mağduriyet,kindarlık,dindarlık üzerinden uygulanan siyasi yaklaşımların sonucunda toplumun PATLAMA noktasına gelmesinin,iktidarda bir PANİK havası yarattığı görülüyor. 16 Nisan da yapılacak referandumun kendileri için bir “Varlık- Yokluk” sorunu olduğunun bilincinde olan iktidar, “VAR” olmasını sağlayacak her yola başvurabileceklerinin mesajlarını vermektedir. Dış dünya ile olan ilişkiler,terör örgütlerine karşı yürütülen politikaların alternatifsiz olması,içgüvenlik ve OHAL uygulamaları ile topluma “GÖZDAĞI” verme girişimlerini böyle algılayabilirsiniz. Tüm ... Devamını Oku »

17 Nisan sonrası

17 Nisan sonrası Türkiye’yi önemli sorunlar bekliyor. Bunlar arasında federatif yapılaşma öne çıkıyor. Kandil ve Barzani’nin Kürdistan hayalleri, 4 milyon Suriyeli’ye tanınacak vatandaşlık hakkının getireceği “Özerklik” istemleri, Başkan Trump’un 1915 olaylarını “SOYKIRIM” olarak nitelemesi, bunun sonucu Ermeni’lerin toprak ve tazminat istemlerinin gündeme gelmesi. Bunlar ülkenin bekasını direkt ilgilendiren konular. Yalnızlaşan bir Türkiye’nin bu gelişmeleri nasıl yönlendirebileceği bilinmeyen bir denklemdir. Bunların dışında ... Devamını Oku »

Soykırım

Tüm ülkeler ABD Başkanı Donald Trump’un uygulamaya koyacağı politikaları bekliyor. Trump’un A takımının, dört konuda hazırladıkları alternatifli 4 yıllık projeksiyonlarını bu hafta içerisinde Başkan’ın masasına bırakmaları bekleniyor. Ayda koloni kurma hedefini de içeren bir UZAY dosyası. Yeni bir ekonomik yapı ve programı içeren PASİFİK dosyası. AR-GE araştırmalarına yeni bir yön verecek olan KUZEY KUTBU dosyası. Aralarında Orta Doğu bölgesi de ... Devamını Oku »

Özgürlük

Bir takım olgular tarih boyunca yıkılmamışlar, var olma mücadelesinin sembolü olmuşlardır. Özgürlük, adalet, demokrasi bu olguların başında gelir. Bulundukları coğrafyada egemen olmak isteyen kişi ve kurumlar, kendi görüşlerini egemen kılmak için, bu kavramların “sözü ve özünü” hep yok saymışlardır. Çin hanedanlarından, Hun’lara, Spartaküs’ten Gazneli Mahmut’a, 1789 Fransa burjuva devriminden 1850’lerde sanayileşmenin oluşturduğu işçi sınıfı kavramına, kolonilerdeki yeraltı-üstü kaynaklarını ele geçirmek için ... Devamını Oku »

Fay kırıkları

Referandum sürecinde kullanılan dil, uygulamalar, ve yöntemler, sonucu ve ülkenin geleceğini şekillendirecektir. Her ne kadar “Bu bir rejim değişikliği değil sistem değişikliğidir. Rejim 1923’te değişmiş Cumhuriyet kurulmuştur” deniyorsa da, oylama Cumhuriyet ve ilkelerini ortadan kaldıran bir rejim değişikliğini getirebilecektir. Daha da önemlisi “Anadolu Mozaik”ini oluşturan ilkeleri de ortadan kaldırabilecektir. İktidarın 14 yıldır uyguladığı ötekileştirme politikaları, gelir dağılımındaki adaletsizlik, işsizlik, yolsuzluk, adalet ... Devamını Oku »

Türkiye’nin sorunu

Politika zor iştir. Latince anlamı ile “çok yüzlü” olmak demek, “yüzsüz, ilkesiz, hedefsiz” olmak demek değildir. Aksine değişen koşullar içerisinde topluma, yaşama olumlu katkı yollarını bulup uygulama becerisidir. Bir ideolojik temeli olmayan “hedefsiz” bir siyaset anlayışıyla bir yere varılamaz. İdeolojisine inanmayan, yönetici, danışman ve kişilerle politika yapan liderler, dünyanın neresinde olursa olsun asla başarılı olamamıştır. Siyaseti kendisi için ikbal kapısı ... Devamını Oku »

Altın üçgen

İnsanlığın varoluşundan bu yana devam eden tüm evrelerde egemenlik olgusunun arkasında ekonomik güç, yöneten ve silahı ellerinde bulunduran bir “üçgen” vardır. Taş devrinden, tarım devrimine, sanayi devriminden teknoloji devrimine geçiş ve işleyiş süreçlerinde bu “üçgen” her zaman etkin olmuştur. Bu “üçgen” içerisinde yer alanlar yaşadıkları zaman diliminde krallık, demokrasi ve benzeri uygulamalarla yaşadıkları zeminde yer bulabilmişlerdir. Egemenliklerini her koşulda sürdürebilmek ... Devamını Oku »

Yeni yapılanmalar

Rejim değişikliğini öngören anayasa referandumun sürecine girerken, Türkiye’de çeşitli sektör ve iş kollarında güç dengelerinin “El” değiştirildiği görülüyor. Merdiven altı ekonomik yapılanmadan, ucuz işçiliğe, spordan, siyasal yapılanmaya kadar bu değişkenliği görmek mümkün. Bu güç değişikliğini tetikleyen faktör 3 milyon Suriyeli’nin yanı sıra kaçak olarak yurda giren 3 milyona yakın Libyalı, Senegalli, Somalili, Afganlı, Özbek, Tacik, Bengaldeş, Pakistan, Çeçen kökenli kişilerdir. ... Devamını Oku »